Zanes Mellupes kultūrkodi izstādē «Restart» – Latvijas Sabiedriskie mediji


23.Apr.2016

http://www.lsm.lv/lv/raksts/kino/kultura/zanes-mellupes-kulturkodi-izstade-restart.a179258/

 

Zane Mellupe on Latvian National Television following her participation at the first Photography Biennale in Riga

 
Scroll down for English Google translation of the text. Video is in Latvian only.

Rīgas mākslas telpā 21. aprīlī tiek atklāta centrālā “Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2016” izstāde – “Restart”, kurā starp autoriem ir arī māksliniece Zane Mellupe, kura jau 15 gadus dzīvo Ķīnā.
Zanes Mellupes (1981) darbi Rīgas Fotogrāfijas biennāles izstādē “Restar” ir konceptuāli. No savas otrās mītnes zemes Ķīnas māksliniece atvedusi darbus, kuros atmiņas par Latviju un bērnību savijas ar 15 Šanhajā pavadītajiem gadiem.

“Kopumā tie [darbi] ir arī sava veida kultūrkodi, kas man, skatoties atpakaļ, nāk līdzi. Kā Latvija ir ietekmējusi manu vizuālo izpratni un attiecīgi manas vizuālās valodas veidošanu,” skaidro Mellupe.

Zane Mellupe Šanhajā veido dažādus mākslas projektus. Ķīnā viņas darbi guvuši kritiķu atzinību par oriģinālo ideju radīt jaunu terminoloģiju.

Zane Mellupe savos darbos izveidojusi jaunu terminoloģiju. Tāds, piemēram, ir termins “relatogrāfija”. Tas nozīmē, ka fotogrāfijai pievienots objekts, kurš paskaidro šīs fotogrāfijas saturu. “Relatogrāfija” – tās ir attiecības starp objektu un attēlu.

Jau vēstīts, ka izstādē “Restart” no 22.aprīļa līdz 12.jūnijam būs apskatāmi astoņpadsmit starptautiski atzītu mākslinieku darbi, kuros tiks meklēta saikne starp pagātni un nākotni.


Riga Art Space launched the main exhibition of “Riga Photo Biennale 2016” – “Restart” – on 21st April, in which the authors are also artists like Zane Mellupe (1981), who has been living in China for 15 years already.
Zane Mellupe’s works in Riga Photos biennial exhibition “Restart” are conceptual. The artist’s works intertwine between her time spent in what she calls her “second home country” – China, and the memories of her childhood in Latvia.

“In general, it [her work] is also a kind kultūrkodi to me, looking back, looking forward. As Latvia has affected my understanding of the visual and the visual language of my creative process” explains Mellupe.
Zane Mellupe’s stay in Shanghai consists of a variety of art projects. In China, her work gained critical acclaim for the original idea of creating a new terminology.

Zane Mellupe’s works created a new terminology. An example is the term “relatogrāfija”. This means that the photograph is related to an object, which explains the content of these photographs. “Relatogrāfija” – it is the relationship between the object and the picture.

As reported, the exhibition “Restart” is going from 22nd April to 12th June and will be displaying eighteen internationally recognised artists, who focus on the link between the past and the future.